CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY CÔNG CỤ CƠ KHÍ SÀI GÒN

0938.379.009

MÁY BẸ ĐAI SẮT (MÁY ĐỨNG)

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Mã sản phẩm: ĐT-MĐ

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2.2m x 1.2m x 0.5m

 - Máy nặng: 500 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Mã sản phẩm: ĐT-MĐ

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2.2m x 1.2m x 0.5m

 - Máy nặng: 500 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Mã sản phẩm: ĐT-MĐ

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2.2m x 1.2m x 0.5m

 - Máy nặng: 500 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Mã sản phẩm: ĐT-MĐ

MÁY BẺ ĐAI SĂT( MÁY ĐỨNG)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2.2m x 1.2m x 0.5m

 - Máy nặng: 500 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SẮT (MÁY NẰM)

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Mã sản phẩm: ĐT-MN

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2400 x 500 x 800 mm

 - Máy nặng: 350 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Mã sản phẩm: ĐT-MN

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2400 x 500 x 800 mm

 - Máy nặng: 350 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Mã sản phẩm: ĐT-MN

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2400 x 500 x 800 mm

 - Máy nặng: 350 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Mã sản phẩm: ĐT-MN

MÁY BẺ ĐAI SẮT( MÁY NẰM)

Tổng thể máy:

 - Kích thước: 2400 x 500 x 800 mm

 - Máy nặng: 350 Kg.

 - Nguồn điện: 1 pha-220V - Công suất động cơ: 2HP

 - Truyền động chính: Thủy lực - Điều khiển tự động.

Hoạt động: Với 2 chế độ: Tự động và Bán tự động.

MÁY BẺ ĐAI SẮT LOXO

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Mã sản phẩm: ĐT-LX

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Thông số kỹ thuật:

-          Thép : Ø6 - Ø8

-          Độ dài x Cao x rộng: 2m x 1,2m x 0,6m.

-          Cân nặng: 300Kg

-          Motor: 2HP

-          Hộp số: size 80

-          Xích đôi: 1m x 80mm

-          Tốc độ: 9 vòng/1phut.

-          Đường kính đai: Min: 100mm , Max: 400mm.

-          Thời gian bảo hành 12 tháng

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Mã sản phẩm: ĐT-LX

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

 

Thông số kỹ thuật:

-          Thép : Ø6 - Ø8

-          Độ dài x Cao x rộng: 2m x 1,2m x 0,6m.

-          Cân nặng: 300Kg

-          Motor: 2HP

-          Hộp số: size 80

-          Xích đôi: 1m x 80mm

-          Tốc độ: 9 vòng/1phut.

-          Đường kính đai: Min: 100mm , Max: 400mm.

-          Thời gian bảo hành 12 tháng

-          Độ dài x Cao x rộng: 2m x 1,2m x 0,6m.

-          Cân nặng: 300Kg

-          Motor: 2HP

-          Hộp số: size 80

-          Xích đôi: 1m x 80mm

-          Tốc độ: 9 vòng/1phut.

-          Đường kính đai: Min: 100mm , Max: 400mm.

-          Thời gian bảo hành 12 tháng

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Mã sản phẩm: ĐT-LX

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Thông số kỹ thuật:

-          Thép : Ø6

-          Độ dài x Cao x rộng: 2m x 1,2m x 0,6m.

-          Cân nặng: 300Kg

-          Motor: 2HP

-          Hộp số: size 80

-          Xích đôi: 1m x 80mm

-          Tốc độ: 9 vòng/1phut.

-          Đường kính đai: Min: 100mm , Max: 400mm.

-          Thời gian bảo hành 12 tháng

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Mã sản phẩm: ĐT-LX

MÁY BẺ ĐAI LÒ XO

Thông số kỹ thuật:

-          Thép : Ø6

-          Độ dài x Cao x rộng: 2m x 1,2m x 0,6m.

-          Cân nặng: 300Kg

-          Motor: 2HP

-          Hộp số: size 80

-          Xích đôi: 1m x 80mm

-          Tốc độ: 9 vòng/1phut.

-          Đường kính đai: Min: 100mm , Max: 400mm.

-          Thời gian bảo hành 12 tháng

MÁY UỐN SẮT PHI 25

MÁY UỐN SẮT PHI 25

Mã sản phẩm: ĐT-MU

MÁY UỐN SẮT PHI 25

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Moder: SUB – 25KW , SUB – 35KW
 • Đường kính cắt max: 25 – 35
 • Tốc độ cắt: 4 seconds
 • Nguồn điện cung cấp: 220V,50/60hz, 1 phase
 • Trọng lượng( kg): 92 – 158
 • Kích thước (mm) DXRXC: 450x410x430 – 1604x510x610

 

 

MÁY UỐN SẮT PHI 25

Mã sản phẩm: ĐT-MU

MÁY UỐN SẮT PHI 25

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Moder: SUB – 25KW , SUB – 35KW
 • Đường kính cắt max: 25 – 35
 • Tốc độ cắt: 4 seconds
 • Nguồn điện cung cấp: 220V,50/60hz, 1 phase
 • Trọng lượng( kg): 92 – 158
 • Kích thước (mm) DXRXC: 450x410x430 – 1604x510x610

 

 

MÁY UỐN SẮT PHI 25

Mã sản phẩm: ĐT-MU

MÁY UỐN SẮT PHI 25

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Moder: SUB – 25KW , SUB – 35KW
 • Đường kính cắt max: 25 – 35
 • Tốc độ cắt: 4 seconds
 • Nguồn điện cung cấp: 220V,50/60hz, 1 phase
 • Trọng lượng( kg): 92 – 158
 • Kích thước (mm) DXRXC: 450x410x430 – 1604x510x610

 

 

MÁY UỐN SẮT PHI 25

Mã sản phẩm: ĐT-MU

MÁY UỐN SẮT PHI 25

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Moder: SUB – 25KW , SUB – 35KW
 • Đường kính cắt max: 25 – 35
 • Tốc độ cắt: 4 seconds
 • Nguồn điện cung cấp: 220V,50/60hz, 1 phase
 • Trọng lượng( kg): 92 – 158
 • Kích thước (mm) DXRXC: 450x410x430 – 1604x510x610

 

 

MÁY CẮT SẮT PHI 25

MÁY CẮT SẮT PHI25

Mã sản phẩm: ĐT-MC

MÁY CẮT SẮT PHI25

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hãng sản xuất: Handy, Diamon, Kunwoo kmc, Sam Hwan
 • Đường kính lỗ (mm): 25
 • Cắt các kiểu sắt: Thép thanh
 • Chi tiết khả năng cắt: 4 s
 • Công suất (W): 1400
 • Tính năng khác: Lực cắt: 30 Tấn
 • Nguồn cấp: 220v
 • Kích thước (mm): 486x132x258
 • Trọng lượng (kg): 20
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản

 

MÁY CẮT SẮT PHI25

Mã sản phẩm: ĐT-MC

MÁY CẮT SẮT PHI25

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hãng sản xuất: Handy, Diamon, Kunwoo kmc, Sam Hwan
 • Đường kính lỗ (mm): 25
 • Cắt các kiểu sắt: Thép thanh
 • Chi tiết khả năng cắt: 4 s
 • Công suất (W): 1400
 • Tính năng khác: Lực cắt: 30 Tấn
 • Nguồn cấp: 220v
 • Kích thước (mm): 486x132x258
 • Trọng lượng (kg): 20
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản

 

MÁY CẮT SẮT PHI25

Mã sản phẩm: ĐT-MC

MÁY CẮT SẮT PHI25

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hãng sản xuất: Handy, Diamon, Kunwoo kmc, Sam Hwan
 • Đường kính lỗ (mm): 25
 • Cắt các kiểu sắt: Thép thanh
 • Chi tiết khả năng cắt: 4 s
 • Công suất (W): 1400
 • Tính năng khác: Lực cắt: 30 Tấn
 • Nguồn cấp: 220v
 • Kích thước (mm): 486x132x258
 • Trọng lượng (kg): 20
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản

 

MÁY CẮT SẮT PHI25

Mã sản phẩm: ĐT-MC

MÁY CẮT SẮT PHI25

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Hãng sản xuất: Handy, Diamon, Kunwoo kmc, Sam Hwan
 • Đường kính lỗ (mm): 25
 • Cắt các kiểu sắt: Thép thanh
 • Chi tiết khả năng cắt: 4 s
 • Công suất (W): 1400
 • Tính năng khác: Lực cắt: 30 Tấn
 • Nguồn cấp: 220v
 • Kích thước (mm): 486x132x258
 • Trọng lượng (kg): 20
 • Xuất xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản

 

MÁY UỐN ỐNG

MÁY UỐN ỐNG

Mã sản phẩm: ĐT - UO

MÁY UỐN ỐNG

Thông số kỹ thuật:

   -   Motor giảm tốc 3 pha,2 HP

   - Hai trục cố định hai bên         

   - Trục giữa lên xuống độc lập bằng vít me quay tay

   - Trục uốn Ø50 x 250mm,Vật liệu C45 trui cao tần

• Các điều kiện mua bán kèm theo:

   -Thời gian giao hàng: 20 ngày kể từ khi nhận được tiền đặt cọc.

   - Địa điểm giao hang tai TP.HCM

   - Bảo hành 1 năm.
 

MÁY UỐN ỐNG

Mã sản phẩm: ĐT - UO

MÁY UỐN ỐNG

Thông số kỹ thuật:

   -   Motor giảm tốc 3 pha,2 HP

   - Hai trục cố định hai bên         

   - Trục giữa lên xuống độc lập bằng vít me quay tay

   - Trục uốn Ø50 x 250mm,Vật liệu C45 trui cao tần

• Các điều kiện mua bán kèm theo:

   -Thời gian giao hàng: 20 ngày kể từ khi nhận được tiền đặt cọc.

   - Địa điểm giao hang tai TP.HCM

   - Bảo hành 1 năm.
 

MÁY UỐN ỐNG

Mã sản phẩm: ĐT - UO

MÁY UỐN ỐNG

Thông số kỹ thuật:

   -   Motor giảm tốc 3 pha,2 HP

   - Hai trục cố định hai bên         

   - Trục giữa lên xuống độc lập bằng vít me quay tay

   - Trục uốn Ø50 x 250mm,Vật liệu C45 trui cao tần

• Các điều kiện mua bán kèm theo:

  -Thời gian giao hàng: 20 ngày kể từ khi nhận được tiền đặt cọc.

  - Địa điểm giao hang tai TP.HCM

  - Bảo hành 1 năm.
 

MÁY UỐN ỐNG

Mã sản phẩm: ĐT - UO

MÁY UỐN ỐNG

Thông số kỹ thuật:

   -   Motor giảm tốc 3 pha,2 HP

   - Hai trục cố định hai bên         

   - Trục giữa lên xuống độc lập bằng vít me quay tay

   - Trục uốn Ø50 x 250mm,Vật liệu C45 trui cao tần

• Các điều kiện mua bán kèm theo:

   -Thời gian giao hàng: 20 ngày kể từ khi nhận được tiền đặt cọc.

   - Địa điểm giao hang tai TP.HCM

   - Bảo hành 1 năm.
 

MÁY GẤP BÓ SẮT

MÁY GẤP BÓ SẮT

Mã sản phẩm: ĐT - GBS

MÁY GẤP BÓ SẮT

Công ty Cơ Khí Sài Gòn  chế tạo máy gấp sắt có chức năng gấp sắt bó cây. Ben thủy lực 150 tấn do cty chế tạo máy Cơ Khí Sài Gòn tự sản xuất, moter 15HP Đài Loan, Thùng dầu 130lit công ty Đại Thắng tự sản xuất, Van thủy lực + dây dẫn Đài Loan.

MÁY GẤP BÓ SẮT

Mã sản phẩm: ĐT - GBS

MÁY GẤP BÓ SẮT

Công ty Đại Thắng chế tạo máy gấp sắt có chức năng gấp sắt bó cây. Ben thủy lực 150 tấn do cty chế tạo máy Đại Thắng tự sản xuất, moter 15HP Đài Loan, Thùng dầu 130lit công ty Đại Thắng tự sản xuất, Van thủy lực + dây dẫn Đài Loan.

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY CÔNG CỤ CƠ KHÍ SÀI GÒN

Chúng tôi- Công ty ĐẠI THẮNG - bắt đầu tốn kém sức người sức của từ đầu năm 2009 khi bắt đầu quan tâm đến nghịch lý của các bạn . Đến hết năm 2009 đã có những kết quả đầu tiên . Trải qua năm 2010 đầy sóng gió nhưng cũng thật tự hào vì cho dù là một công ty nhỏ nhưng chúng tôi cũng đã làm được điều phải làm như các tập đoàn lớn là phát hành sản phẩm – thu hồi – cải tiến – phát hành – thu hồi cải tiến …và phát hành . Qua chuỗi vòng lặp đầy khó khăn,công ty chúng tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng sản phẩm hoàn thiện thứ 1000 của chúng tôi đã đến tay khách hàng vào cuối tháng 6/2011 để bắt đầu sự nghiệp giải phóng sức lao động của nó , dần phá vỡ các nghịch lý mà chúng ta đang phải miễn cưỡng chấp nhận.

Album hình ảnh

Tin tức nổi bật